Hur mycket vind tål en markis?

Hållbarhet är en av de punkter som bör väga tungt i val av markis. En fråga du bör ställa dig är – hur mycket vind tål en markis?

Det finns idag ett mycket stort utbud av olika markiser att välja på. Allt från de minsta fönstermarkiserna till de som täcker nästan hela altanen. En sak att ta ställning till är vilken funktion de ska ha. Men man bör även se till hållbarhet utifrån vad de kommer utsättas för. Det är exempelvis mycket stor skillnad mellan olika modeller gällande hur mycket vind de tål. 

Storleken – fångar upp vind

En stor terrassmarkis fångar upp relativt mycket vind – likt ett segel. Är det mycket blåsigt kan en terrassmarkis monteras med stödben eller annat som därmed håller den på plats. Man bör däremot kontrollera vad som gäller för bygglov i dessa fall. Markiser får generellt monteras utan bygglov men om de har stödben eller liknande konstruktion kan bygglov krävas. 

En mindre korgmarkis fångar inte upp samma mängd vind vilket betyder att de står emot vinden bättre. Dessutom är dessa konstruerade så att vinden inte får fäste speciellt lätt. Detta genom att se ut som en upp- och nedvänd korg. 

Påverkas av flera faktorer

  • Storlek – Ju större desto mer vind kommer den att fånga upp
  • Placering – Högre upp skapar mer vindpåverkan
  • Omgivning – Byggnation och växtligheter påverkar vindens möjligheter att nå fram
  • Väderstreck – Påverkar främst solmängd

Öka säkerheten med

  • Installation av proffs (se nedan)
  • Ben och stag (kan kräva bygglov)
  • Vindsäkringstag
  • Se på vindklasskalan

Vindklassad  

Flera återförsäljare av markiser har modeller som är klassade för att stå emot vind. Det kan exempelvis vara att modellerna hittas på en skala mellan 1 och 3. Därmed visas viss skillnad mellan de olika markismodeller som säljs. 

Öka säkerheten med installation av proffs

Oavsett vilka markiser som ska monteras upp finns stor fördel att låta proffs montera upp dem. För det första kan montörer avgöra hållfasthet och olika alternativ. För det andra kan de sedan montera markiserna på ett sätt som ökar dess hållbarhet mot vinden. 

Många solskyddsföretag erbjuder paketlösningar som därmed innefattar mätning, tillverkning och montering av markiserna. I dessa fall brukar även garanti ingå på material och montering. 

Vindsäkra markiser

Några helt vindsäkra markiser finns inte. Men det finns automatiserade modeller som känner av sol- och vind. Med mätare känner den av när markisen bör dras in för att inte skadas av vinden. Är det mindre mängd vind känner den av solmängd och anpassas därmed efter det.

17 Feb 2020